tlamovci.cz
tlamovci.cz


Články

« zpět na přehled článků

Přehled nejdůležitějších chemických látek a přípravků používaných k léčebným koupelím ryb

Pietro | 9.4.2008

Přehled nejdůležitějších chemických látek a přípravků používaných k léčebným koupelím ryb.

Kuchyňská sůl (chlorid sodný-NaCl)

Je běžná, snadno dostupná. V akvaristice se využívá k antiparazitálním zásahům při odchovu ryb od raných stádií až dospělé ryby. Pro aplikaci solné koupele se zásadně nepoužívají pozinkované nádoby! NaCl se používá většinou ve formě krátkodobých koupelí, a to účinně při nálezu druhu rodů Cryptobia, Ichthyobodo, Chilodonella, Trichodinella, s nižší účinností při nálezu druhů rodů Dactylogyrus, Gyrodactylus, Piscicola, Argulus a při povrchovém zaplísnění.

Solná lázeň se připraví rozpuštěním 10 až 30 g NaCl v 1 litru vody, doba trvání koupele je 15-30 minut (do 1 hodiny). A koupel se může dle potřeby u většina druhů opakovat. U raných stádií plůdku ryb se při teplotě 20-26C° osvědčila koupel v NaCl o koncentraci 10g/l po dobu 30 minut.

 

Malachitová zeleň

Jde o intenzivní zásadité barvivo, dobře rozpustné ve vodě. Malachitová zeleň se používala ve formě krátkodobých a zejména dlouhodobých koupelí, a to především při nálezu Ichthyophthirius multifiliis, ale také při nálezu druhů a rodů Cryptobia, Ichthyobodo, Trichodina, Trichodinella, Chilodonella a při povrchovém zaplísnění.

 

K léčení povrchového zaplísnění se používala i ponořovací koupel v malachitové zeleni 66,7 mg/l po dobu 10-30 sekund. Velmi se osvědčila 2 hodinová nebo 6 hodinová kombinovaná koupel v malachitové zeleni a ve formaldehydu. Uvádíme postup při aplikaci malachitové zeleně z důvodu její možné aplikace v zájmových chovech ryb (ryby okrasné a akvarijní). Krátkodobá koupel v malachitové zeleni se provádí po dobu 1-1,5 hodiny v lázni o koncentraci 6,7 mg/l. Při teplotě nižších u vyšších teplot se zvyšuje toxicita malachitové zeleni. Dlouhodobá koupel v malachitové zeleni se provádí za silného vzduchování nádrže-

 

Akriflavin (trypaflavin)

Jedná se hnědočervený krystalický prášek rozpustný ve vodě. Doporučované léčebné koncentrace akriflavinu jsou několikanásobně nižší ve srovnání s letálnimi koncentracemi pro ryby (terapeutický index okolo 5). Z tohoto důvodu je možno akriflavinové koupele považovat pro ryby za poměrně bezpečné. Uplatňují se ve formě dlouhodobých koupelí (koncentrace 10mg/l po dobu 10hodin), a to především v akvaristice. Akriflavin se používá k potlačování protozoárních parazitů a povrchových bakteriálních onemocnění ryb.

 

Manganistan draselný (hypermangan-KMnO4)

Ve formě ponořovacích (1 g/l po dobu 30-45 sekund), krátkodobých (0,1 g/l po dobu 5 až 10 minut : 0,01 g/l po dobu 60 až 90 minut) i dlouhodobých koupelí se doporučuje k protiplísňovému, antiparazitárnímu (při nálezu protozoóz) a antibakteriálnímu ošetření ryb. Dlouhodobé koupele lze provádět v manipulačních rybníčcích nebo sádkách za použití KMnO4 v koncentraci 0,3 až 0,6 mg/l po dobu 12 hodin. Léčebné koncentrace manganistanu draselného jsou velmi blízké letálním koncentracím pro ryby, a proto se musí ošetření provádět zvlášť uváženě, zejména u akvarijních ryb. Při vyšší teplotě jsou tyto koupele pro ryby nebezpečné. Lze roztokem ošetřit poraněná místa namočeným tamponem v manganistanu.

 

Praziquantel

Jedná se o širokospektré antiparazitikum. Doporučuje se k tlumení monogeneí, larev digeneí a tasemnic. Ve formě léčebných koupelí (2 až 10 mg/l po dobu 3 až 48 hodin v závislosti na druhu ryb a druhu parazitů) se používá k tlumení různých monogeneóz (daktylogyróz, gyrodaktylóz aj.). Praziquantel se jeví jako perspektivní antiparazitikum také pro potravinové ryby.

 

Toltrazuril

Je doporučován především k léčbě různých monogeneóz (daktylogyróz, gyrodaktylóz) v koncentraci 10mg/l po dobu 4 hodin.

 

Metronidazol

Humánní přípravek Entizol. Je možné použít jej v koncentraci 4 mg/l po dobu 2 až 3 dnů. Metronidazol se vstřebává přes žábry a vytváří v krvi terapeutický účinnou koncentraci k likvidaci cizopasných bičíkovců. Koupel se užívá zejména v chovu akvarijních ryb. Nelze ji použít pro ošetření potravinových ryb. V akvaristice je k dispozici řada preparátů uváděných pod různými obchodními názvy (Preventiv, General Tonic, Fungi Stop, Antimykotin, Antioodin Contra Ick atd.). Jejich složení bohužel výrobce obvykle neuvádí, je uvedena pouze metodika použití. Tyto preparáty určené k prevenci a léčení akvarijních ryb obsahují většinou některou z výše uvedených léčebných látek. V akvarijním chovu ryb jsou používány s větším nebo menším úspěchem. Nejoblíbenějším preparátem je u akvaristů FMC. Zde je na rozdíl od ostatních uvedeno přesné složení 3,5 g malachitové zeleně, 3,5 g metylenové modři v 1000 ml 36 až 40% formaldehydu. Léčebná koupel se připraví přidáním 1,5 až 3 ml FMC do 100 l vody, koupel trvá 3 dny, každý den je léčebná lázeň obnovována. Koupel je využívána zejména při nálezu druhů rodů Cryptobia, Ichthyobodo, Chilodonella, Trichodina, Trichodinella a při povrchovém zaplísnění. V konbinaci s každodenním přelovováním ryb se osvědčila i k tlumení ichtyoftiriózy. Metoda léčení pomocí přechodného zvýšení teploty vody spočívá v tom, že teplota vody s infikovanými rybami se postupně zvyšuje na 31 až 32° po dobu 3 dnů a pak se opět snižuje na původní výši. Obsádka ryb se infikace zbaví a současně získá značný stupeň imunity.

 

V praxi se tato metoda používá k likvidaci ichtyoftiriózy, především v chovu akvarijních ryb a ve speciálních rybochovných zařízeních s oteplenou vodou. Při odchovu raných stádií plůdku kaprovitých ryb a sumce je významnou metodou tlumení ichtyoftiriózy.

 

Na podobném principu je založena také léčba piscinoodiniózy akvarijních ryb. Léčba spočívá v náhlém vystavení ryb teplotě vody 34 až 35° a koncentraci NaCl 100 g/l po dobu 30 až 45 minut. Je nutné upozornit, že tento způsob léčby je velmi razantní. Silně infikované a oslabené kusy většinou zahynou, ale u ostatních ryb je účinek léčby velmi dobrý. Při léčbě ichtyoftiriózy a piscinoodiniózy se také s úspěchem uplatnila metoda přelovování ryb, popř. přechodného držení ryb v silném průtoku vody po dobu 3 dnů.

 

BRONPOL

Je účinný při mykotických onemocnění (Saprolegnia sp.) jiker ryb. Pyceze spl. se používá ve formě léčebné koupele v koncentraci 0,1 ml/litr vody po dobu 30 minut.

 Autor: Pietro (p.birsak zavináč seznam.cz)


Komentáře (3) | poslední: 11.2.2023, 22:28