tlamovci.cz
tlamovci.cz


Slovník pojmů

Na této stránce naleznete několik základních pojmů. Mohou je přidávat sami náštěvníci.


Artemie (žábronožky)

Drobní korýši, prodávají se obvykle ve formě vajíček. Po vylíhnutí se používají jako živé krmivo pro potěr ryb, do doby než je potěr schopen přijímat umělé nebo mražené krmení.

Vložil: neuvedeno [31.5.2014, 15:26]
Komentáře (2) | poslední: 11.2.2023, 22:31

Cyclops

Buchanky - drobní vodní živočichové

Vložil: neuvedeno [31.5.2014, 15:26]

Dafnie

Perloočky (hrotnatky)

Vložil: neuvedeno [31.5.2014, 15:25]

Délka ryby

Měří se od vrcholu tlamky po konec nejdelších paprsků ocasní ploutve

Vložil: neuvedeno [31.5.2014, 15:27]

GH

General Hardness - tvrdost vody. Míra obsahu hořečntých a vápenatých iontů ve vodě.

Vložil: neuvedeno [31.5.2014, 15:24]

KH

Carbonate Hardness - uhličitanová tvrdost vody.

Vložil: neuvedeno [31.5.2014, 15:23]

Malawi

Sladkovodní jezero v jihovýchodní Africe. Plocha asi 31.000 km2, max. hloubka 700 m. Přirozený výskyt tlamovců.

Vložil: Admin [31.5.2014, 15:22]

Mbuna

Cichlidy obývající skalnatá pobřeží jezera Malawi.

Vložil: neuvedeno [31.5.2014, 15:28]

Nitrifikace

Přeměna dusitanů na dusičnany, způsobovaná obvykle mikroorganismy (nitrifikačními bakteriemi). V akvaristice se termín běžně používá k označení přeměny pro ryby jedovatého čpavku a dusitanů na dusičnany, které jsou pro ryby relativně neškodné.

Vložil: neuvedeno [31.5.2014, 15:27]

Patentky

Larvy pakomárů

Vložil: neuvedeno [31.5.2014, 15:25]

pH

Stupnice udávající zásaditost a kyselost vody. Rozsah (0 - 14). Neutrální voda má hodnotu pH=7.

Vložil: neuvedeno [31.5.2014, 15:23]

Rozsivky

Jednobuněčné hnědé řasy s dvojdílnou křemitou schránkou.

Vložil: neuvedeno [31.5.2014, 15:27]

Tanganika

Sladkovodní jezero v jihovýchodní Africe. Plocha asi 33.000 km2, max. hloubka 1.470 m. Přirozený výskyt tlamovců.

Vložil: neuvedeno [31.5.2014, 15:23]

Tlamovci

Angl. Mouthbrooders - ryby odchovávající své potomstvo ve své tlamce od oplodnění až po období, kdy je potomstvo schopné se samo živit a chránit.

Vložil: Admin [31.5.2014, 15:22]

Tvrdost vody

Koncentrace solí hořčíku a vápníku rozpuštěných ve vodě. Čím vyšší koncentrace těchto solí, tím vyšší tvrdost vody.

Vložil: neuvedeno [31.5.2014, 15:24]

Vodivost vody

Konduktance - schopnost vody vést elektrický proud. Čím je vyšší obsah solí ve vodě, tím má vyšší vodivost. Jedná se o obsah všech solí ve vodě. Nikoliv jen obsah solí hořčíku a vápníku, které jsou ukazately tvrdosti vody.

Vložil: neuvedeno [31.5.2014, 15:24]Přidávat nové pojmy mohou pouze registrovaní a přihlášení uživatelé.